10

năm

trên thị trường

scroll up

Giấy chứng nhận

Chúng tôi là chủ sở hữu của giấy phép để giao dịch trên các công cụ tài chính, được cấp bởi Bộ tài chính và quản lí kinh tế Nước cộng hòa Vanuatu. Việc sở hữu giấy phép này chứng nhận rằng công ty chúng tôi đáp ứng được tất cả các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực giao dịch các công cụ tài chính. Tất cả các khách hàng của chúng tôi có thể tin tưởng rằng sự lựa chọn của họ vì lợi ích của WALTRADE là hoàn toàn đúng đắn, và tiền bạc của họ sẽ được đảm bảo an toàn.


Chúng tôi cũng là chủ sở hữu của giấy phép số IFSC/60/350/TS/17 giành cho giao dịch các công cụ tài chính, được cấp bởi Hội đồng quản lí các dịch vụ tài chính quốc tế (IFSC) của quốc gia Belize, việc này một lần nữa chứng tỏ rằng chúng tôi là nhà môi giới hoàn toàn tin cậy. Tại thời điểm hiện tại giấy phép này đang trong quá trình gia hạn.

Để phù hợp với tất cả các biên bản quy chuẩn pháp luật và quy định của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc tế (IFSC), công ty tuân thủ ba nguyên tắc chính:

  • Tính minh bạch trong hoạt động;
  • Bảo đảm và bảo vệ quyền lợi của khách hàng;
  • Hoạt động theo luật pháp;

Nhà điều hành của thị trường dịch vụ tài chính, IFSC thực hiện việc cấp phép và giám sát các hoạt động của các công ty tương ứng, và cũng là người đảm bảo tính hiệu lực và minh bạch của người được cấp giấy chứng nhận. Ủy ban sẽ xem xét kĩ lưỡng các đơn xin chứng nhận và cấp giấy chứng nhận chỉ cho các công ty được quản lí nghiêm túc và chuyên nghiệp.