11

năm

trên thị trường

scroll up

Tin tức công ty

2017
2016
21 Tháng mười một
Xin chào, các khách hàng thân mến của công ty!

Xin vui lòng lưu ý rằng nhân dịp ngày lễ Tạ ơn tại Mỹ 23-24 tháng mười một năm 2017 chúng tôi đưa ra các thay đổi trong lịch giao dịch, cụ thể như sau:

Kim loại
Thứ năm ngày 23 tháng mười một năm 2017 đóng cửa sớm hơn vào 20:00 (EET)
Thứ sáu ngày 24 tháng mười một năm 2017 đóng cửa sớm hơn vào 20:45 (EET)
Dầu
Thứ năm ngày 23 tháng mười một năm 2017 đóng cửa sớm hơn vào 19:45 (EET)
Thứ sáu ngày 24 tháng mười một năm 2017 đóng cửa sớm hơn vào 19:30 (EET)

Kể từ thứ hai ngày 27 tháng mười một năm 2017 các giao dịch trên tất cả các công cụ quay trở lại chế độ làm việc như bình thường theo lịch.

Cần phải đọc thông tin này khi thược hiện các giao dịch.

Cảm ơn các bạn đã lựa chọn WELTRADE của chúng tôi!

Trân trọng,
Công ty WELTRADE

24 Tháng mười
Xin chào, các khách hàng thân mến của công ty!

Xin vui lòng lưu ý, rằng 29.10.2017 các nước Châu Âu sẽ chuyển sang thời gian mùa đông. Tại Mỹ việc chuyển sang thời gian mùa đông sẽ được thực hiện muộn hơn một tuần, 05.11.2017. Liên quan đến việc này chúng tôi đưa ra các thay đổi trong các phiên giao dịch kể từ ngày 30.10.2017 đến hết ngày 03.11.2017:

Forex
Thứ sáu ngày 03.11.2017 đóng cửa sớm hơn vào lúc 22:59 (EET)
Kim loại
Kể từ ngày 30.10.2017 đến hết mùng 03.11.2017 tạm nghỉ giao dịch sẽ sớm hơn một tiếng: 23:00-00:00 (EET)
Dầu
Kể từ ngày 30.10.2017 đến hết mùng 03.11.2017 tạm nghỉ các phiên giao dịch dầu mỏ US Crude sẽ sớm hơn một tiếng 23:00-00:00 (ЕЕТ);

tạm nghỉ các phiên giao dịch dầu mỏ UK Brent sẽ sớm hơn một tiếng 23:00-02:00 (ЕЕТ)

Kể từ thứ hai 06.11.2017 lịch của các phiên giao dịch sẽ quay trở về chế độ làm việc như bình thường.

Cần phải đọc thông tin này khi thược hiện các giao dịch.

Cảm ơn các bạn đã lựa chọn WELTRADE của chúng tôi!

Trân trọng,
Công ty WELTRADE

01 Tháng chín
Xin chào, các khách hàng thân mến của công ty!

Xin vui lòng lưu ý, có liên quan đến việc kỷ niệm Ngày lễ Lao động ở Mỹ ngày mùng 4 tháng chín năm 2017 chúng tôi có đưa ra các thay đổi trong lịch các phiên giao dịch, cụ thể là:

Các kim loại
Thứ hai ngày mùng 4 tháng chín năm 2017  đóng cửa sớm vào 20:00 (EET)
Dầu
Thứ hai ngày mùng 4 tháng chín năm 2017  đóng cửa sớm vào 19:45 (EET)

Kể từ thứ ba ngày mùng 5 tháng chín năm 2017 các giao dịch trên tất cả các công cụ quay trở lại chế độ làm việc như bình thường theo lịch.

Cần phải đọc thông tin này khi thược hiện các giao dịch.

Cảm ơn các bạn đã lựa chọn WELTRADE của chúng tôi!

Trân trọng,
Công ty WELTRADE

03 Tháng bảy
Xin chào, các khách hàng thân mến của công ty!

Xin vui lòng lưu ý rằng, có liên quan đến dịp kỷ niệm Ngày độc lập của Mỹ ngày 4 tháng bảy năm 2017 chúng tôi sẽ đưa ra những thay đổi trong lịch các phiên giao dịch, cụ thể là:

Kim loại
Thứ ba ngày mùng 4 tháng 7 năm 2017  đóng cửa sớm hơn vào lúc 20:00 (EET)
Dầu
Thứ ba ngày mùng 4 tháng 7 năm 2017  đóng cửa sớm hơn vào lúc 19:45 (EET)

Kể từ thứ tư ngày mùng 5 tháng bảy năm 2017 các phiên giao dịch trong tất cả các công cụ sẽ quay trở lại chế độ giao dịch như bình thường theo lịch.

Cần phải đọc thông tin này khi thược hiện các giao dịch.

Cảm ơn các bạn đã lựa chọn WELTRADE của chúng tôi!

Trân trọng,
Công ty WELTRADE

07 Tháng sáu
Xin chào, các khách hàng thân mến của công ty!

Xin vui lòng lưu ý, có liên quan đến ngày nghỉ lễ tại Úc ngày 12 tháng sáu năm 2017 chúng tôi đưa ra các thay đổi trong lịch giao dịch, cụ thể là:

CFD - chỉ số chứng khoán
 Thứ hai ngày 12 tháng sáu
 năm 2017
 S&P/ASX 200: mở cửa muộn hơn vào 10:10 (ЕЕТ)

Kể từ thứ ba ngày 13 tháng sáu năm 2017 giao dịch theo tất cả các phiên giao dịch quay trở lại chế độ giao dịch như bình thường theo lịch.

Cần phải đọc thông tin này khi thược hiện các giao dịch.

Cảm ơn các bạn đã lựa chọn WELTRADE của chúng tôi!

Trân trọng,
Công ty WELTRADE

01 Tháng sáu
Xin chào, các khách hàng thân mến của công ty!

Xin vui lòng lưu ý rằng có liên quan đến ngày nghỉ ở Đức ngày 05 tháng sáu năm 2017 chúng tôi đưa ra các thay đổi trong lịch các phiên giao dịch, cụ thể như sau:

CFD - chỉ số chứng khoán
 Thứ hai ngày 05 tháng sáu năm 2017  DAX 30: giao dịch đóng

Kể từ thứ ba ngày 06 tháng sáu năm 2017 các giao dịch theo tất cả các công cụ quay trợ lại chế độ làm việc bình thường theo lịch.

Cần phải đọc thông tin này khi thược hiện các giao dịch.

Cảm ơn các bạn đã lựa chọn WELTRADE của chúng tôi!

Trân trọng,
Công ty WELTRADE

31 Tháng năm
Xin chào, các khách hàng thân mến của công ty!

Chúng tôi xin vui lòng thông báo rằng hiện nay bạn đã có thể rút tiền trực tiếp sang tài khoản ngân hàng trong các ngân hàng sau:

  • SCB Siam Commercial Bank
  • BBL Bangkok Bank
  • KBANK Kasikorn Bank
  • KTB Krungthai Bank
  • BAY Bank of Ayudhya (Krungsri)

Phí rút tiền là 2% + 35 Bạt Thái Lan

Các thông tin chi tiết hơn về việc chuyển tiền sang tài khoản của các ngân hàng Thái Lan và thông qua các kệ thống thanh toán khách bạn có thể tìm tại mục "Tiền gửi và rút tiền".

Cảm ơn các bạn đã lựa chọn WELTRADE của chúng tôi!

Trân trọng,
Công ty WELTRADE

25 Tháng năm
Xin chào, các khách hàng thân mến của công ty!

Xin vui lòng lưu ý rằng có liên quan đến ngày nghỉ của giới ngân hàng tại Vương quốc anh và kỷ niệm Ngày tưởng niệm các liệt sĩ tại Mỹ ngày 29 tháng năm năm 2017 chúng tôi đưa ra các thay đổi trong lịch các phiên giao dịch, cụ thể là:

Kim loại
Thứ hai ngày 29 tháng năm năm 2017  đóng cửa sớm hơn vào lúc 20:00 (EET)
Dầu
Thứ hai ngày 29 tháng năm năm 2017  đóng cửa sớm hơn vào lúc 19:45 (EET)
CFD - chỉ số chứng khoán
Thứ hai ngày 29 tháng năm năm 2017  Nikkei 225: đóng cửa sớm hơn vào lúc 20:00 (EET)
 FTSE 100: giao dịch đóng
 S&P 500: đóng cửa sớm hơn vào lúc 20:00 (EET)
 NASDAQ 100: đóng cửa sớm hơn vào lúc 20:00 (EET)
 Dow Jones 30: đóng cửa sớm hơn vào lúc 20:00 (EET)

Kể từ ngày thứ ba ngày 30 tháng năm năm 2017 các giao dịch theo tất cả các công cụ quay trở về chế độ làm việc bình thường theo lịch.

Cần phải đọc thông tin này khi thược hiện các giao dịch.

Cảm ơn các bạn đã lựa chọn WELTRADE của chúng tôi!

Trân trọng,
Công ty WELTRADE

04 Tháng năm
Xin chào, các khách hàng thân mến của công ty!

Xin vui lòng lưu ý rằng ngày 7 tháng năm năm 2017 tại Pháp sẽ diễn ra vòng hai cuộc bầu cử tổng thống. Trên thị trường có thể xảy ra các sự suy giảm tính thanh khoản, có thể dẫn đến các khả năng biến động mạo hiểm và gia tăng spread. Công ty có quyền thi hành các biện pháp cần thiết khi cần để giảm thiểu rủi ro trước, trong và sau khi thông báo kết quả bầu cử, bao gồm việc giảm đòn bẩy tài chính và/hoặc chuyển sang chế độ " Chỉ đóng" giành cho các công cụ giao dịch riêng việt mà không có thông báo trước.

Xin vui lòng xác nhận rằng số tiền của bạn đủ để duy trì các vị trí mở khi xảy ra các điều kể trên.

Cảm ơn các bạn đã lựa chọn WELTRADE của chúng tôi!

Trân trọng,
Công ty WELTRADE

28 Tháng tư
Xin chào, các khách hàng thân mến của công ty!

Xin vui lòng lưu ý rằng liên quan đến việc nghỉ lễ ngày mùng 1 tháng Năm chúng tôi đưa các thay đổi trong lịch giao dịch 01 tháng năm 2017, cụ thể là:

CFD - chỉ số chứng khoán
  01.05.2017   DJ Euro Stoxx 50: giao dịch đóng
  CAC 40: giao dịch đóng
  DAX 30: giao dịch đóng
  FTSE 100: giao dịch đóng

Kể từ thứ ba ngày 02 tháng năm 2017 các giao dịch trên tất cả các giao dịch quay trở về chế độ làm việc như bình thường theo lịch.

Cần phải đọc thông tin này khi thược hiện các giao dịch.

Cảm ơn các bạn đã lựa chọn WELTRADE của chúng tôi!

Trân trọng,
Công ty WELTRADE

1 2 3
Mở tài khoản