11

năm

trên thị trường

scroll up
Cuộc thi trên tài khoản demo
Quỹ giải thưởng
Thử giao dịch ngoại hối mà không có rủi ro
Tham gia vào cuộc thi là miễn phí!
Tham gia vào cuộc thi sẽ giúp bạn không những có được những kỹ năng hoặc cải tiến
chúng trong giao dịch trên thị trường ngoại hối, mà còn có cơ hội nhận được giải thưởng tiền mặt!
Đăng ký từ 17.07.2017 để 20.08.2017.
Cuộc thi được tổ chức từ 14.08.2017 để 25.08.2017. Ngày thông báo kết quả chung cuộc 31.08.2017.
Người tham gia 3948 Thể lệ cuộc thi

Danh sách giải thưởng

1.
$1000
11.
$65
21.
$45
31.
$35
41.
$25
2.
$700
12.
$65
22.
$45
32.
$35
42.
$25
3.
$500
13.
$65
23.
$45
33.
$35
43.
$25
4.
$250
14.
$65
24.
$45
34.
$35
44.
$25
5.
$225
15.
$65
25.
$45
35.
$35
45.
$25
6.
$175
16.
$65
26.
$45
36.
$35
46.
$25
7.
$150
17.
$65
27.
$45
37.
$35
47.
$25
8.
$125
18.
$65
28.
$45
38.
$35
48.
$25
9.
$100
19.
$65
29.
$45
39.
$35
49.
$25
10.
$75
20.
$65
30.
$45
40.
$35
50.
$25
#
Tài khoản
Tên, họ hoặc biệt danh
Số dư, USD
Lợi nhuận của các đơn đặt hàng
đóng/mở
Số lượng đơn đặt hàng
đóng/mở
Thành phố, đất nước
{{account.account}}
{{account.name}}
{{account.balance}}
{{account.profit}}
{{account.orders}}
{{account.city}}
{{ page.NAME }}
#
Tài khoản
Tên, họ hoặc biệt danh
Số dư, USD
Lợi nhuận của các đơn đặt hàng
đóng/mở
Số lượng đơn đặt hàng
đóng/mở
Thành phố, đất nước
{{account.account}}
{{account.name}} {{account.balance}} {{account.profit}} {{account.orders}} {{account.city}}
{{ page.NAME }}