10

năm

trên thị trường

scroll up

Chương trình liên kết


Với sự giúp đỡ của WELTRADE bạn có thể xây dựng thành công nguồn và thu nhập ổn định mà không cần đầu tư.

Lên đến 95% spread

  • Thanh toán thù lao ngay lập tức
  • Thống kê minh bạch và thuận tiện
  • Dịch vụ hoàn tiền cho các khách hàng của bạn
  • Tài liệu quảng cáo và phân tích
  • Quản lý cá nhân

Bạn muốn biết nó hoạt động như thế nào?

Hãy trở thành
đối tác của WELTRADE
Thu hút
khách hàng
mới
Khách hàng thực hiện các giao dịch trên thị trường ngoại hối
Được trả tiền cho các giao dịch được thực hiện bởi các khách hàng

Chương trình liên kết cấp độ 3

Rủi ro kinh doanh trong thị trường tài chính. Thu hút khách hàng mới và kiếm được tiền
bất kể kết quả kinh doanh của họ như thế nào.

Hệ thống dồn tích
tự động
Thu hút khách hàng
ở tất cả 3 cấp độ
Rút tiền thù lao
trong vòng 30 phút
Thù lao lên đến 60%
spread từ mỗi giao dịch
Trả hoa hồng
cho các khách hàng bị thu hút
Phạm vi
quảng cáo rộng khắp
Số liệu thống kê
chi tiết
Cách tiếp cận cá nhân
đến từng đối tác