10

năm

trên thị trường

scroll up

Thù lao của đối tác


Thu nhập của đối tác phụ thuộc vào trạng thái của chính đối tác đó và được tính từ doanh thu hàng tháng của khách hàng của đối tác đó. Mỗi tháng hệ thống sẽ tự động tính doanh thu và cập nhật trạng thái mới cho đối tác.

Doanh thu hàng tháng của khách hàng Trạng thái của đối tác
Từ 0 Đến 149 Lot
Standard
Từ 150 Đến 299 Lot
Professional
Từ 300 Lot Chi tiết
Expert

Điều kiện thanh toán cho các đối tác

Tùy thuộc vào chiến lược thu hút khách hàng mới, bạn có thể chọn chương trình đối tác cấp độ 1 hoặc cấp độ 3. Chương trình cấp độ 3 là có lợi cho những người sẵn sàng thu hút đến công ty không chỉ khách hàng mới mà còn các đối tác mới, và cho những người muốn kiếm được lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của khách hàng của họ ở cấp độ 2 và 3 của chương trình này.

Chọn 1 loại chương trình đối tác
Trạng thái của đối tác
Loại tài khoản
Công cụ
Spread
Cấp độ 1
Điểm
USD
Cấp độ 2
Điểm
USD
Cấp độ 3
Điểm
USD
МТР
EURUSD
1.90 pips
1.90 pips
2.90 pips
1.05 pips
0.70 pips
0.24 pips
0.45 pips
10.45 USD
7.00 USD
2.40 USD
4.50 USD
0.29 pips
0.19 pips
-
0.18 pips
2.85 USD
1.89 USD
-
1.80 USD
0.10 pips
0.06 pips
-
0.09 pips
0.95 USD
0.63 USD
-
0.90 USD
5.00 pips
GBPUSD
2.90 pips
2.90 pips
3.90 pips
1.30 pips
0.70 pips
0.33 pips
0.60 pips
13.00 USD
7.00 USD
3.33 USD
6.00 USD
0.35 pips
0.19 pips
-
0.24 pips
3.55 USD
1.89 USD
-
2.40 USD
0.12 pips
0.06 pips
-
0.12 pips
1.18 USD
0.63 USD
-
1.20 USD
5.00 pips
USDCHF
2.90 pips
2.90 pips
3.90 pips
1.15 pips
0.87 pips
0.33 pips
0.60 pips
12.31 USD
9.31 USD
3.50 USD
6.30 USD
0.31 pips
0.24 pips
-
0.24 pips
3.36 USD
2.54 USD
-
2.52 USD
0.10 pips
0.08 pips
-
0.12 pips
1.11 USD
0.84 USD
-
1.26 USD
5.00 pips
USDJPY
1.90 pips
1.90 pips
2.90 pips
1.05 pips
0.85 pips
0.24 pips
0.45 pips
8.80 USD
7.00 USD
2.20 USD
4.17 USD
0.34 pips
0.23 pips
-
0.18 pips
2.85 USD
1.89 USD
-
1.67 USD
0.11 pips
0.08 pips
-
0.09 pips
0.95 USD
0.63 USD
-
0.83 USD
5.00 pips
AUDUSD
2.90 pips
2.90 pips
3.90 pips
1.13 pips
0.60 pips
0.30 pips
0.60 pips
11.31 USD
6.00 USD
3.00 USD
6.00 USD
0.31 pips
0.16 pips
-
0.24 pips
3.09 USD
1.62 USD
-
2.40 USD
0.10 pips
0.05 pips
-
0.12 pips
1.03 USD
0.54 USD
-
1.20 USD
5.00 pips
NZDUSD
3.90 pips
3.90 pips
4.90 pips
1.23 pips
0.93 pips
0.27 pips
0.75 pips
12.31 USD
9.31 USD
2.67 USD
7.50 USD
0.34 pips
0.25 pips
-
0.30 pips
3.36 USD
2.54 USD
-
3.00 USD
0.11 pips
0.08 pips
-
0.15 pips
1.12 USD
0.85 USD
-
1.50 USD
7.00 pips
USDCAD
2.90 pips
2.90 pips
3.90 pips
1.16 pips
0.76 pips
0.27 pips
0.60 pips
9.31 USD
6.00 USD
2.37 USD
5.34 USD
0.32 pips
0.20 pips
-
0.24 pips
2.54 USD
1.62 USD
-
2.14 USD
0.11 pips
0.07 pips
-
0.12 pips
0.84 USD
0.54 USD
-
1.07 USD
5.00 pips
XAUUSD
49.00 pips
49.00 pips
49.00 pips
18.00 pips
9.00 pips
3.33 pips
12.00 pips
18.00 USD
9.00 USD
3.33 USD
12.00 USD
4.91 pips
2.43 pips
-
4.80 pips
4.91 USD
2.43 USD
-
4.80 USD
1.64 pips
0.81 pips
-
2.40 pips
1.64 USD
0.81 USD
-
2.40 USD
200.00 pips
XAGUSD
4.00 pips
4.00 pips
4.00 pips
0.38 pips
0.22 pips
0.07 pips
0.60 pips
19.23 USD
11.00 USD
3.33 USD
30.00 USD
0.10 pips
0.06 pips
-
0.24 pips
5.24 USD
2.97 USD
-
12.00 USD
0.03 pips
0.02 pips
-
0.12 pips
1.74 USD
0.99 USD
-
6.00 USD
10.00 pips
EURCHF
2.90 pips
2.90 pips
3.90 pips
1.06 pips
0.87 pips
0.33 pips
0.60 pips
11.31 USD
9.31 USD
3.50 USD
6.30 USD
0.29 pips
0.24 pips
-
0.24 pips
3.09 USD
2.54 USD
-
2.52 USD
0.10 pips
0.08 pips
-
0.12 pips
1.02 USD
0.84 USD
-
1.26 USD
8.00 pips
EURGBP
2.90 pips
2.90 pips
3.90 pips
0.73 pips
0.55 pips
0.30 pips
0.60 pips
11.46 USD
8.46 USD
4.85 USD
9.61 USD
0.20 pips
0.15 pips
-
0.24 pips
3.13 USD
2.31 USD
-
3.85 USD
0.07 pips
0.05 pips
-
0.12 pips
1.04 USD
0.77 USD
-
1.92 USD
10.00 pips
GBPJPY
4.90 pips
4.90 pips
5.90 pips
1.73 pips
0.85 pips
0.33 pips
1.20 pips
14.00 USD
7.00 USD
3.09 USD
11.12 USD
0.47 pips
0.23 pips
-
0.48 pips
3.82 USD
1.89 USD
-
4.45 USD
0.16 pips
0.08 pips
-
0.24 pips
1.27 USD
0.63 USD
-
2.22 USD
15.00 pips
AUDCHF
4.90 pips
4.90 pips
5.90 pips
1.18 pips
1.18 pips
0.33 pips
1.20 pips
12.69 USD
12.69 USD
3.50 USD
12.59 USD
0.32 pips
0.32 pips
-
0.48 pips
3.46 USD
3.46 USD
-
5.04 USD
0.11 pips
0.11 pips
-
0.24 pips
1.15 USD
1.15 USD
-
2.52 USD
25.00 pips
AUDJPY
4.90 pips
4.90 pips
5.90 pips
1.40 pips
1.40 pips
0.40 pips
1.20 pips
11.85 USD
11.85 USD
3.71 USD
11.12 USD
0.38 pips
0.38 pips
-
0.48 pips
3.23 USD
3.23 USD
-
4.45 USD
0.13 pips
0.13 pips
-
0.24 pips
1.08 USD
1.08 USD
-
2.22 USD
15.00 pips
EURAUD
4.90 pips
4.90 pips
5.90 pips
1.41 pips
1.41 pips
0.33 pips
1.20 pips
11.00 USD
11.00 USD
2.93 USD
10.54 USD
0.39 pips
0.39 pips
-
0.48 pips
3.00 USD
3.00 USD
-
4.21 USD
0.13 pips
0.13 pips
-
0.24 pips
1.00 USD
1.00 USD
-
2.11 USD
25.00 pips
EURCAD
4.90 pips
4.90 pips
5.90 pips
1.58 pips
1.58 pips
0.33 pips
1.35 pips
12.69 USD
12.69 USD
2.97 USD
12.01 USD
0.43 pips
0.43 pips
-
0.54 pips
3.46 USD
3.46 USD
-
4.80 USD
0.14 pips
0.14 pips
-
0.27 pips
1.15 USD
1.15 USD
-
2.40 USD
20.00 pips
CADJPY
4.90 pips
4.90 pips
5.90 pips
1.40 pips
1.40 pips
0.33 pips
1.20 pips
11.85 USD
11.85 USD
3.09 USD
11.12 USD
0.38 pips
0.38 pips
-
0.48 pips
3.23 USD
3.23 USD
-
4.45 USD
0.13 pips
0.13 pips
-
0.24 pips
1.08 USD
1.08 USD
-
2.22 USD
15.00 pips
EURJPY
2.90 pips
2.90 pips
3.90 pips
1.10 pips
1.10 pips
0.27 pips
0.60 pips
9.31 USD
9.31 USD
2.47 USD
5.56 USD
0.30 pips
0.30 pips
-
0.24 pips
2.54 USD
2.54 USD
-
2.22 USD
0.10 pips
0.10 pips
-
0.12 pips
0.85 USD
0.85 USD
-
1.11 USD
10.00 pips
GBPCHF
4.90 pips
4.90 pips
5.90 pips
1.18 pips
1.18 pips
0.33 pips
1.20 pips
12.69 USD
12.69 USD
3.49 USD
12.58 USD
0.32 pips
0.32 pips
-
0.48 pips
3.46 USD
3.46 USD
-
5.03 USD
0.11 pips
0.11 pips
-
0.24 pips
1.15 USD
1.15 USD
-
2.52 USD
25.00 pips
CHFJPY
2.90 pips
2.90 pips
3.90 pips
1.00 pips
1.00 pips
0.33 pips
0.90 pips
8.46 USD
8.46 USD
3.09 USD
8.34 USD
0.27 pips
0.27 pips
-
0.36 pips
2.31 USD
2.31 USD
-
3.34 USD
0.09 pips
0.09 pips
-
0.18 pips
0.77 USD
0.77 USD
-
1.67 USD
25.00 pips
NZDJPY
3.90 pips
3.90 pips
4.90 pips
1.30 pips
1.30 pips
0.27 pips
1.35 pips
11.00 USD
11.00 USD
2.67 USD
13.50 USD
0.36 pips
0.36 pips
-
0.54 pips
3.00 USD
3.00 USD
-
5.40 USD
0.12 pips
0.12 pips
-
0.27 pips
1.00 USD
1.00 USD
-
2.70 USD
23.00 pips
CADCHF
5.90 pips
5.90 pips
6.90 pips
1.18 pips
1.18 pips
0.33 pips
1.50 pips
12.69 USD
12.69 USD
3.49 USD
15.72 USD
0.32 pips
0.32 pips
-
0.60 pips
3.46 USD
3.46 USD
-
6.29 USD
0.11 pips
0.11 pips
-
0.30 pips
1.15 USD
1.15 USD
-
3.14 USD
40.00 pips
AUDNZD
4.90 pips
4.90 pips
5.90 pips
1.35 pips
1.35 pips
0.33 pips
1.65 pips
10.16 USD
10.16 USD
2.61 USD
12.92 USD
0.37 pips
0.37 pips
-
0.66 pips
2.77 USD
2.77 USD
-
5.17 USD
0.12 pips
0.12 pips
-
0.33 pips
0.92 USD
0.92 USD
-
2.58 USD
30.00 pips
AUDCAD
4.90 pips
4.90 pips
5.90 pips
1.37 pips
1.37 pips
0.40 pips
1.20 pips
11.00 USD
11.00 USD
3.56 USD
10.68 USD
0.37 pips
0.37 pips
-
0.48 pips
3.00 USD
3.00 USD
-
4.27 USD
0.12 pips
0.12 pips
-
0.24 pips
1.00 USD
1.00 USD
-
2.14 USD
20.00 pips
NZDCHF
5.90 pips
5.90 pips
6.90 pips
1.02 pips
1.02 pips
0.33 pips
1.35 pips
11.00 USD
11.00 USD
3.49 USD
14.15 USD
0.28 pips
0.28 pips