11

năm

trên thị trường

scroll up

Thù lao của đối tác

Thu nhập của đối tác phụ thuộc vào trạng thái của chính đối tác đó và được tính từ doanh thu hàng tháng của khách hàng của đối tác đó. Mỗi tháng hệ thống sẽ tự động tính doanh thu và cập nhật trạng thái mới cho đối tác.

STANDARD
Từ 0 Đến 149 Lot
PROFESSIONAL
Từ 150 Đến 299 Lot
EXPERT
Từ 300 Lot Chi tiết

Tùy thuộc vào chiến lược thu hút khách hàng mới, bạn có thể chọn chương trình đối tác cấp độ 1 hoặc cấp độ 3. Chương trình cấp độ 3 là có lợi cho những người sẵn sàng thu hút đến công ty không chỉ khách hàng mới mà còn các đối tác mới, và cho những người muốn kiếm được lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của khách hàng của họ ở cấp độ 2 và 3 của chương trình này.

Chọn 1 loại chương trình đối tác
Trạng thái của đối tác
Loại tài khoản
Công cụ
Spread
Cấp độ 1
Điểm
USD
МТР
EURUSD
1.90 pips
1.90 pips
2.90 pips
1.20 pips
0.90 pips
0.24 pips
0.24 pips
0.60 pips
12.00 USD
9.00 USD
2.40 USD
2.40 USD
6.00 USD
5.00 pips
GBPUSD
2.90 pips
2.90 pips
3.90 pips
1.50 pips
0.90 pips
0.33 pips
0.33 pips
0.80 pips
15.00 USD
9.00 USD
3.33 USD
3.33 USD
8.00 USD
5.00 pips
USDCHF
2.90 pips
2.90 pips
3.90 pips
1.31 pips
1.02 pips
0.33 pips
0.33 pips
0.80 pips
14.00 USD
11.00 USD
3.50 USD
3.50 USD
8.39 USD
5.00 pips
USDJPY
1.90 pips
1.90 pips
2.90 pips
1.18 pips
1.09 pips
0.24 pips
0.24 pips
0.60 pips
10.00 USD
9.00 USD
2.20 USD
2.20 USD
5.56 USD
5.00 pips
AUDUSD
2.90 pips
2.90 pips
3.90 pips
1.30 pips
0.80 pips
0.30 pips
0.30 pips
0.80 pips
13.00 USD
8.00 USD
3.00 USD
3.00 USD
8.00 USD
5.00 pips
NZDUSD
3.90 pips
3.90 pips
4.90 pips
1.40 pips
1.10 pips
0.27 pips
0.27 pips
1.00 pips
14.00 USD
11.00 USD
2.67 USD
2.67 USD
10.00 USD
7.00 pips
USDCAD
2.90 pips
2.90 pips
3.90 pips
1.37 pips
1.01 pips
0.27 pips
0.27 pips
0.80 pips
11.00 USD
8.00 USD
2.37 USD
2.37 USD
7.12 USD
5.00 pips
XAUUSD
49.00 pips
49.00 pips
49.00 pips
20.00 pips
11.00 pips
3.33 pips
3.33 pips
16.00 pips
20.00 USD
11.00 USD
3.33 USD
3.33 USD
16.00 USD
200.00 pips
XAGUSD
4.00 pips
4.00 pips
4.00 pips
0.44 pips
0.26 pips
0.07 pips
0.07 pips
0.80 pips
22.00 USD
13.00 USD
3.33 USD
3.33 USD
40.00 USD
10.00 pips
EURCHF
2.90 pips
2.90 pips
3.90 pips
1.22 pips
1.02 pips
0.33 pips
0.33 pips
0.80 pips
13.00 USD
11.00 USD
3.50 USD
3.50 USD
8.39 USD
8.00 pips
EURGBP
2.90 pips
2.90 pips
3.90 pips
0.83 pips
0.65 pips
0.30 pips
0.30 pips
0.80 pips
13.00 USD
10.00 USD
4.85 USD
4.85 USD
12.82 USD
10.00 pips
GBPJPY
4.90 pips
4.90 pips
5.90 pips
1.98 pips
1.09 pips
0.33 pips
0.33 pips
1.60 pips
16.00 USD
9.00 USD
3.09 USD
3.09 USD
14.83 USD
15.00 pips
AUDCHF
4.90 pips
4.90 pips
5.90 pips
1.40 pips
1.40 pips
0.33 pips
0.33 pips
1.60 pips
15.00 USD
15.00 USD
3.50 USD
3.50 USD
16.79 USD
25.00 pips
AUDJPY
4.90 pips
4.90 pips
5.90 pips
1.66 pips
1.66 pips
0.40 pips
0.40 pips
1.60 pips
14.00 USD
14.00 USD
3.71 USD
3.71 USD
14.83 USD
15.00 pips
EURAUD
4.90 pips
4.90 pips
5.90 pips
1.67 pips
1.67 pips
0.33 pips
0.33 pips
1.60 pips
13.00 USD
13.00 USD
2.93 USD
2.93 USD
14.05 USD
25.00 pips
EURCAD
4.90 pips
4.90 pips
5.90 pips
1.87 pips
1.87 pips
0.33 pips
0.33 pips
1.80 pips
15.00 USD
15.00 USD
2.97 USD
2.97 USD
16.01 USD
20.00 pips
CADJPY
4.90 pips
4.90 pips
5.90 pips
1.66 pips
1.66 pips
0.33 pips
0.33 pips
1.60 pips
14.00 USD
14.00 USD
3.09 USD
3.09 USD
14.82 USD
15.00 pips
EURJPY
2.90 pips
2.90 pips
3.90 pips
1.30 pips
1.30 pips
0.27 pips
0.27 pips
0.80 pips
11.00 USD
11.00 USD
2.47 USD
2.47 USD
7.41 USD
10.00 pips
GBPCHF
4.90 pips
4.90 pips
5.90 pips
1.40 pips
1.40 pips
0.33 pips
0.33 pips
1.60 pips
15.00 USD
15.00 USD
3.49 USD
3.49 USD
16.78 USD
25.00 pips
CHFJPY
2.90 pips
2.90 pips
3.90 pips
1.19 pips
1.19 pips
0.33 pips
0.33 pips
1.20 pips
10.00 USD
10.00 USD
3.09 USD
3.09 USD
11.12 USD
25.00 pips
NZDJPY
3.90 pips
3.90 pips
4.90 pips
1.54 pips
1.54 pips
0.27 pips
0.27 pips
1.80 pips
13.00 USD
13.00 USD
2.67 USD
2.67 USD
18.00 USD
23.00 pips
CADCHF
5.90 pips
5.90 pips
6.90 pips
1.40 pips
1.40 pips
0.33 pips
0.33 pips
2.00 pips
15.00 USD
15.00 USD
3.49 USD
3.49 USD
20.96 USD
40.00 pips
AUDNZD
4.90 pips
4.90 pips
5.90 pips
1.60 pips
1.60 pips
0.33 pips
0.33 pips
2.20 pips
12.00 USD
12.00 USD
2.61 USD
2.61 USD
17.22 USD
30.00 pips
AUDCAD
4.90 pips
4.90 pips
5.90 pips
1.62 pips
1.62 pips
0.40 pips
0.40 pips
1.60 pips
13.00 USD
13.00 USD
3.56 USD
3.56 USD
14.24 USD
20.00 pips
NZDCHF
5.90 pips
5.90 pips
6.90 pips
1.21 pips
1.21 pips
0.33 pips
0.33 pips
1.80 pips
13.00 USD
13.00 USD
3.49 USD
3.49 USD
18.86 USD
45.00 pips
GBPAUD
7.90 pips
7.90 pips
8.90 pips
2.18 pips
1.43 pips
0.27 pips
0.27 pips
2.60 pips
17.00 USD
11.00 USD
2.34 USD
2.34 USD
22.77 USD
30.00 pips
GBPCAD
6.90 pips
6.90 pips
7.90 pips
2.12 pips
2.12 pips
0.27 pips
0.27 pips
2.60 pips
17.00 USD
17.00 USD
2.37 USD
2.37 USD
23.13 USD
30.00 pips
USDSGD
4.90 pips
4.90 pips
5.90 pips
1.63 pips
1.63 pips
0.27 pips
0.27 pips
2.20 pips
12.00 USD
12.00 USD
2.09 USD
2.09 USD
17.25 USD
30.00 pips
EURDKK
20.00 pips
20.00 pips
21.00 pips
7.18 pips
7.18 pips
-
-
4.20 pips
11.00 USD
11.00 USD
-
-
7.13 USD
120.00 pips
EURNZD
7.90 pips
7.90 pips
8.90 pips
2.26 pips
2.26 pips
0.33 pips
0.33 pips
3.00 pips
17.00 USD
17.00 USD
2.62 USD
2.62 USD
23.56 USD
30.00 pips
NZDCAD
7.90 pips
7.90 pips
8.90 pips
1.87 pips
1.87 pips
0.33 pips
0.33 pips
1.80 pips
15.00 USD
15.00 USD
2.96 USD
2.96 USD
16.01 USD
25.00 pips
NZDSGD
20.00 pips
20.00 pips
21.00 pips
3.39 pips
3.39 pips
-
-
4.20 pips
25.00 USD
25.00 USD
-
-
32.94 USD
45.00 pips
GBPSGD
20.00 pips
20.00 pips
21.00 pips
3.39 pips
3.39 pips
-
-
4.20 pips
25.00 USD
25.00 USD
-
-
32.94 USD
45.00 pips
GBPNZD
7.90 pips
7.90 pips
8.90 pips
2.66 pips
2.66 pips
0.33 pips
0.33 pips
3.40 pips
20.00 USD
20.00 USD
2.61 USD
2.61 USD
26.61 USD
75.00 pips
USDDKK
40.00 pips
40.00 pips
41.00 pips
9.14 pips
9.14 pips
-
-
8.20 pips
14.00 USD
14.00 USD
-
-
13.93 USD
120.00 pips
EURNOK
50.00 pips
50.00 pips
51.00 pips
12.07 pips
12.07 pips
-
-
10.20 pips
16.00 USD
16.00 USD
-
-
15.52 USD
105.00 pips
EURSEK
160.00 pips
160.00 pips
161.00 pips
16.79 pips
16.79 pips
-
-
32.20 pips
20.00 USD
20.00 USD
-
-
44.33 USD
150.00 pips
USDNOK
50.00 pips
50.00 pips
51.00 pips
12.07 pips
12.07 pips
0.10 pips
0.10 pips
10.20 pips
16.00 USD
16.00 USD
0.15 USD
0.15 USD
15.52 USD
105.00 pips
USDSEK
50.00 pips
50.00 pips
51.00 pips
11.76 pips
11.76 pips
-
-
10.20 pips
14.00 USD
14.00 USD
-
-
14.04 USD
120.00 pips
USDHUF
60.00 pips
60.00 pips
61.00 pips
4.84 pips
4.84 pips
-
-
12.20 pips
18.00 USD
18.00 USD
-
-
50.09 USD
130.00 pips
EURHUF
70.00 pips
70.00 pips
71.00 pips
26.85 pips
26.85 pips
-
-
14.20 pips
1.00 USD
1.00 USD
-
-
0.58 USD
100.00 pips
USDHKD
9.90 pips
9.90 pips
10.90 pips
6.20 pips
6.20 pips
0.33 pips
0.33 pips
4.00 pips
8.00 USD
8.00 USD
0.43 USD
0.43 USD
5.16 USD
30.00 pips
USDTRY
30.00 pips
30.00 pips
30.00 pips
2.85 pips
2.85 pips
0.13 pips
0.13 pips
6.00 pips
21.00 USD
21.00 USD
0.60 USD
0.60 USD
26.83 USD
40.00 pips
USDRUB
500.00 pips
500.00 pips
0.00 pips
118.37 pips
118.37 pips
9.52 pips
9.52 pips
-
19.00 USD
19.00 USD
2.29 USD
2.29 USD
-
1.000.00 pips
EURRUB
700.00 pips
700.00 pips
0.00 pips
168.21 pips
168.21 pips
9.52 pips
9.52 pips
-
27.00 USD
27.00 USD
2.29 USD
2.29 USD
-
1.700.00 pips
USDCNH
15.00 pips
15.00 pips
0.00 pips
6.89 pips
6.89 pips
1.60 pips
1.60 pips
-
11.00 USD
11.00 USD
2.61 USD
2.61 USD
-
37.00 pips
XPDUSD
500.00 pips
500.00 pips
0.00 pips
30.00 pips
30.00 pips
10.83 pips
10.83 pips
-
30.00 USD
30.00 USD
10.83 USD
10.83 USD
-
1.200.00 pips
XPTUSD
500.00 pips
500.00 pips
0.00 pips
30.00 pips
30.00 pips
13.33 pips
13.33 pips
-
30.00 USD
30.00 USD
13.33 USD
13.33 USD
-
1.200.00 pips
XTIUSD
8.00 pips
8.00 pips
0.00 pips
5.20 pips
5.20 pips
1.35 pips
1.35 pips
-
5.20 USD
5.20 USD
1.35 USD
1.35 USD
-
20.00 pips
XBRUSD
8.00 pips
8.00 pips
0.00 pips
5.20 pips
5.20 pips
1.35 pips
1.35 pips
-
5.20 USD
5.20 USD
1.35 USD
1.35 USD
-
20.00 pips
USDZAR
149.00 pips
149.00 pips
150.00 pips
43.01 pips
43.01 pips
-
-
50.20 pips
37.00 USD
37.00 USD
-
-
45.75 USD
375.00 pips