11

năm

trên thị trường

scroll up
IB Contest
Hãy thu hút những khách hàng mới đến WELTRADE và nhận những giải thưởng bằng tiền
${{rewardFirst}}{{rewardSecond}}
Tham dự vào cuộc thi có thể khả dụng với tất cả các đối tác của công ty! Những người chiến thắng của IB Contest sẽ có tổng quỹ giải thưởng $7 000. Để làm điều này bạn cần thu hút nhiều hơn các khách hàng mới. Người chiến thắng sẽ được xác định bằng doanh thu giao dịch trong giai đoạn tiến hành cuộc thi. Hãy kết nối ngay bây giờ!

Bạn đã đăng ký. Giải thưởng đang gần kề!

IB Contest
${{rewardFirst}}{{rewardSecond}}
Cuộc thi giành cho những đối tác tin cậy nhất của WELTRADE đã
bắt đầu. Đừng bỏ lỡ cơ hội kiếm quỹ giải thưởng
$7 000. Hãy nhanh tay đăng ký ngay bây giờ!

Bạn đã đăng ký. Giải thưởng đang gần kề!

Cuộc thi đã kết thúc
Những đối tác tích cực nhất của WELTRADE sẽ trở thành người may mắn sở hữu quỹ giải thưởng
${{rewardFirst}}{{rewardSecond}}

Các điều khoản cuộc thi

Quỹ giải thưởng
${{rewardFirst}}{{rewardSecond}}
Bắt đầu đăng ký
{{regStart}}
Bắt đầu cuộc thi
{{contestStart}}
Thời gian của cuộc thi
3 tháng
Bắt đầu đăng ký
{{regStart}}
Thời gian của cuộc thi
3 tháng
Bắt đầu cuộc thi
{{contestStart}}
Quỹ giải thưởng
${{rewardFirst}}{{rewardSecond}}

Danh sách người trúng thưởng

Danh sách người tham gia

{{place.position}}. ${{place.amount}}
{{place.position}}. ${{place.amount}}
{{place.position}}. ${{place.amount}}
{{place.position}}. ${{place.amount}}
{{place.position}}. ${{place.amount}}
{{place.position}}. ${{place.amount}}
{{place.position}}. ${{place.amount}}
{{place.position}}. ${{place.amount}}
{{place.position}}. ${{place.amount}}
{{place.position}}. ${{place.amount}}
Bắt đầu đăng ký
{{regStart}}
Thời gian của cuộc thi
3 tháng
Bắt đầu cuộc thi
{{contestStart}}
Quỹ giải thưởng
${{rewardFirst}}{{rewardSecond}}
Số lượng người tham gia: {{userContestAmount}}
Các điều khoản cuộc thi
Bắt đầu đăng ký
{{regStart}}
Thời gian của cuộc thi
3 tháng
Bắt đầu cuộc thi
{{contestStart}}
Quỹ giải thưởng
${{rewardFirst}}{{rewardSecond}}
Số lượng người tham gia:
{{userContestAmount}}
Các điều khoản cuộc thi
# ID Partner Thành phố Số lượng khách hàng thu hút được Khối lượng các giao dịch Ngày đăng ký
{{$index+1}} {{user.REFERAL_ID}} {{user.CITY}} {{user.CLIENT_COUNT}} {{user.VOLUME}} {{user.DATE_REGISTRATION.substring(0, 11)}}
#
ID Partner
Thành phố
{{$index+1}}
{{user.REFERAL_ID}}
{{user.CITY}}
Số lượng khách hàng thu hút được
{{user.CLIENT_COUNT}}
Khối lượng các giao dịch {{user.VOLUME}}
Ngày đăng ký {{user.DATE_REGISTRATION.substring(0, 11)}}
tham gia


Các điều khoản cuộc thi

Danh sách người tham gia

# ID Partner Thành phố Số lượng khách hàng thu hút được Khối lượng các giao dịch Ngày đăng ký
{{($index+1*start)+1}} {{user.REFERAL_ID}} {{user.CITY}} {{user.CLIENT_COUNT}} {{user.VOLUME}} {{user.DATE_REGISTRATION.substring(0, 11)}}
#
ID Partner
Thành phố
{{($index+1*start)+1}}
{{user.REFERAL_ID}}
{{user.CITY}}
Số lượng khách hàng thu hút được
{{user.CLIENT_COUNT}}
Khối lượng các giao dịch {{user.VOLUME}}
Ngày đăng ký {{user.DATE_REGISTRATION.substring(0, 11)}}
{{$index+1}}