10

năm

trên thị trường

scroll up

Công cụ của đối tác


Chúng tôi sẽ cung cấp mọi thứ giúp bạn thu hút khách hàng

  • Thống kê minh bạch
  • Banner Flash và GIF
  • Tài liệu bằng video
  • Những phân tích chất lượng cao
  • Dịch vụ hoàn tiền
  • Liên kết giới thiệu
Thống kê minh bạch kết quả

Số liệu thống kê thời gian thực, bao gồm việc trả tiền công việc thu hút khách hàng, đăng ký, nhấp chuột, các loại tài khoản, doanh số giao dịch.

Liên kết giới thiệu

Liên kết với các trang khác nhau và các tài liệu của công ty với một mã số đối tác duy nhất giúp xác định số lượng khách hàng bị thu hút.

Banner Flash and GIF

Thiết lập các banner dành riêng cho các dịch vụ khác nhau của công ty. Chọn kích thước phù hợp và thiết lập trên nguồn của bạn.

Lịch kinh tế

Công cụ phân tích hiệu quả cho trang web của bạn. Bạn có thể theo dõi các sự kiện kinh tế quan trọng khi đưa ra quyết định kinh doanh.

Dịch vụ hoàn tiền

Dịch vụ cho phép bạn điều chỉnh tỷ lệ phần trăm của số tiền đối tác cho khách hàng của bạn. Một công cụ tuyệt vời để thu hút và giữ chân khách hàng mới.

Những phân tích chất lượng cao

Toàn bộ bộ phận phân tích trên trang web của bạn. Tin tức, dự báo và điều tra, ý kiến chuyên gia,v..v... sẽ giúp bạn thu hút lưu lượng truy cập mới.

Quản lý cá nhân

Đối với một nhà quản lý thành công và hiệu quả, anh ta sẽ hỗ trợ bạn trong việc giải quyết các vấn đề, trong việc xây dựng một doanh nghiệp có lợi nhuận, và luôn luôn giữ liên lạc với bạn.