11

năm

trên thị trường

scroll up

Nền tảng

MetaTrader 4 là nơi làm việc của các nhà kinh doanh và cho phép giao dịch trên thị trường tài chính Forex, CFD, và Futures. Với sự hỗ trợ của phần mềm này các nhà kính doanh có thể phân tích biểu đồ lên xuống của các công cụ tài chính, thực hiện các giao dịch thương mại, thành lập và sử dụng các chương trình giao dịch tự động.

MT4
dành cho Windows

MetaTrader 4 là phần mềm miễn phí để giao dịch trên mạng trên thị trường tài chính Forex với khả năng phân tích bao quát. Có hơn 50 chỉ số và công cụ kỹ thuật được xây dựng.

MT5
dành cho Windows

MetaTrader 5 - đây là nền tảng đa thị trường để giao dịch, phân tích kỹ thuật, sử dụng các hệ thống giao dịch tự động, robot và sao chép các giao dịch của những nhà giao dịch khác.

MT4
MultiTerminal

Một thành tố mới của phần mềm MetaTrader 4 Multiterminal sẽ có lợi đối với các nhà quản lý tài khoản của nhà đầu tư và có lợi đối với các nhà kinh doanh làm việc với nhiều tài khoản khác nhau cùng một lúc.

MT4
Web Platform

Phiên bản web của MetaTrader 4 cho phép giao dịch trên thị trường Forex trên bất kỳ trình duyệt nào trong bất kỳ hệ thống giao dịch nào (Windows, Mac, Linux). Và để làm việc này không cần phải cài đặt bất kỳ một phần mềm hỗ trợ nào.

MT4
dành cho iOS

Phần mềm di động dành cho những ai thích làm việc trên đường. Hãy quản lý tài khoản giao dịch của mình từ một thiết bị di động hoạt động trên hệ thống giao dịch iOS của Apple.

MT4
dành cho Android

Công nghệ giao dịch Forex MetaTrader 4 bây giờ có thể thích ứng trên các thiết bị di động cùng với hệ thống giao dịch Android. Một bộ hoàn chỉnh các công cụ kinh doanh, biểu đồ tương tác và các chỉ số kỹ thuật.