11

năm

trên thị trường

scroll up

Safe của tôi


Nơi lưu trữ tiền an toàn của bạn bằng EUR hoặc USD.

Các ưu điểm của dịch vụ
  • Tặng đến 12% một năm cho số dư
  • Tiền khả dụng 24 giờ, 7 ngày trong tuần
  • Việc nạp tiền và giúp tiền chỉ bằng hai cú click
  • Công cụ quản lý tiền tệ tài chính rõ ràng
  • Chuyển sang tài khoản giao dịch và ngược lại nhanh chóng

Có lợi hơn so với gửi tiền vào ngân hàng

Doanh số
dưới 5 lot
từ 5 đến 10
từ 10 đến 20
từ 20 đến 50
từ 50 đến 100
%
5 %
6 %
8 %
9 %
12 %
Việc tính tiền cho tháng trước sẽ được tiến hành vào đầu tháng mới. Ví dụ, doanh thu giao dịch của bạn trong tháng năm là 12 lot. Trong trường hợp này lãi năm sẽ bằng 10% và việc cộng lãi cho tháng năm sẽ được thực hiện trước ngày mừng 3 tháng sáu. Lãi sẽ được thay đổi theo từng tháng phụ thuộc vào doanh thu giao dịch.