10

năm

trên thị trường

scroll up

Weltrade Club


Tất cả các khách hàng của chúng tôi đều có thể tham gia vào Weltrade Club. Các bạn càng làm việc với chúng tôi lâu, thì trạng thái của các bạn trong Weltrade Club càng cao, và lợi ích khác bạn nhận được càng nhiều.

Weltrade Club hoạt động như thế nào?

Rất đơn giản. Đăng ký trên trang web của chúng tôi và xác nhận số di động của bạn, như vậy là bạn đã tham gia vào Weltrade Club. Bây giờ, bất cứ khi nào bạn giao dịch, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động tính doanh thu từ các giao dịch và cập nhật trạng thái mới đến bạn. Trạng thái đạt được sẽ ở lại với bạn mãi mãi!

Tham gia vào club

Ưu đãi cho khách hàng thường xuyên

Trạng thái của bạn trong Weltrade Club

Hệ thống tự động tính toán các giao dịch của bạn và đầu mỗi tháng sẽ cập nhật lại cấp độ của bạn.Cấp độ của bạn càng cao, bạn nhận đặc quyền càng nhiều.

Điểm mạnh

Khác với các công ty khá cấp độ cập nhật trong Weltrade Club sẽ ở lại với bạn mãi mãi

Đặc quyền

Chúng tôi không ngừng nỗ lực vì sự phát triển của các phần mềm tin cậy và chúng tôi tin rằng trong tương lai gần các đặc quyền mới sẽ được thêm vào.

My Safe – kiếm đến 12% mỗi năm

VPS – giao dịch 24h/1 ngày ngay cả khi máy tính của bạn tắt

eToken Pass mức bộ bảo mật thông tin được nâng cao

My Safe – lãi đến 12 % hàng năm

Tùy thuộc vào doanh thu giao dịch hàng tháng của bạn và cấp độ trong club, bạn có thể nhận tới 12% hàng năm.

Doanh thu hàng tháng
Bronze
Silver
Gold
Platinum
V.I.P
0 lots
5 %
5 %
5 %
5 %
5 %
5 lots
6 %
6 %
7 %
8 %
9 %
10 lots
7 %
9 %
10 %
11 %
12 %

Lãi suất của tháng trước được tính vào đầu tháng sau. Ví dụ, doanh thu thương mại của bạn trong tháng 5 chiếm 12 lots và tình trạng của bạn trong club là Gold. Trong trường hợp này theo tỷ lệ năm sẽ là 10% và tiền lãi cho tháng 5 sẽ được tính đến ngày 03 tháng 6. Mỗi tháng lãi suất sẽ thay đổi theo doanh thu giao dịch và trạng thái trong club

Ống bỏ tiền - dịch vụ rebeyt mới giành cho tất cả các khách hàng của chúng tôi

Hãy nhận tiền thật sau mỗi giao dịch. Trạng thái trong club càng caom bạn càng kiếm được nhiều tiền!

* Bảng thanh toán cho 1 lot tiêu chuẩn
** 1 lot trên tài khoản Micro = 0.01 lot thường

Bronze
Silver
Gold
Platinum
V.I.P
Micro
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
Premium
0.50
1.00
1.25
1.50
2.00
Pro
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
ZuluTrade
0.50
1.00
1.25
1.50
2.00

Bạn được hoàn lại sau giao dịch không phụ thuộc vào việc nó lợi nhuận hay thua lỗ. Khi giao dịch thường xuyên trạng thái của Bạn trong club sẽ tăng và phần trăm khi tính rebeyt cũng tăng, hãy xem bảng ở trên.