10

năm

trên thị trường

scroll up

Nạp tiền miễn phí!


Lợi ích găp đôi khi nạp tiền vào tài khoản tại WELTRADE
1
Miễn phí
Hệ thống thanh toán   Các nhà môi giới khác
0% 0.5%
0% 0.8%
0% 3.2%
0% 0.5%
0% 1.9%
0% 0.5%
0% 3.0%
0% 4.5%
0% 8.0%
0% 1.0%
0% 4.0%
2
Tỉ giá có lợi
Khi nạp tiền
1 USD
EUR THB RUB UAH IDR
WELTRADE
0.94
36.00
59.96
28.50
13635
ForexClub
0.95
-
60.26
29.14
-
Forex4you
0.96
36.50
60.85
-
14167
FreshForex
0.96
-
61.45
30.84
-
Roboforex
0.96
-
62.63
33.38
-
FXopen
0.95
36.66
61.47
30.10
13899
Ngày làm mới dữ liệu 16.01.2017

Bạn có lo ngại về việc mất phí khi nạp tiền vào tài khoản giao dịch?

Việc này hoạt động thế nào trong WELTRADE?
Giả sử, Bạn có 50 000 rub để nạp tiền vào tài khoản
Phí weltrade 0%,
tỉ giá nạp 0.94 rub/USD
50000 / 0.94 - 0% =
vào tài khoản giao dịch
$1063.83
Việc này hoạt động thế nào ở các nhà môi giới khác ?
Giả sử, Bạn có 50 000 rub để nạp tiền vào tài khoản
Phí môi giới x 5%,
tỉ giá nạp tiền 0.96 rub/USD
50000 / 0.96 - 5% =
vào tài khoản giao dịch
$989.58
chính bởi thế với WELTRADE bạn đã nhận được nhiều hơn $74.25
$74.25
Bạn đã tiết kiệm được $52.08 chi phívà còn $22.17 nhờ vào tỉ giá có lợi!