10

năm

trên thị trường

scroll up

Money Box dịch vụ Rebeyt

Hãy nhận tiền thật sau mỗi giao dịch


Trạng thái của Bạn trong Weltrade Club càng cao, bạn càng kiếm được nhiều tiền!

* Bảng thanh toán cho 1 lot tiêu chuẩn
** 1 lot trên tài khoản Micro = 0.01 lot thường

Micro

Premium

Pro

ZuluTrade

Bronze

0.25

0.50

0.50

0.50

Silver

0.50

1.00

0.75

1.00

Gold

0.75

1.25

1.00

1.25

Platinum

1.00

1.50

1.25

1.50

V.I.P

1.25

2.00

1.50

2.00

Bạn được hoàn lại sau giao dịch không phụ thuộc vào việc nó lợi nhuận hay thua lỗ. Khi giao dịch thường xuyên trạng thái của Bạn trong club sẽ tăng và phần trăm khi tính rebeyt cũng tăng, hãy xem bảng ở trên.

Các nhận rebeyt?

Hãy đăng kí

Hãy tham gia
vào Weltrade Club

Hãy mở tài khoản và bắt đầu giao dịch

Hãy nhận
rebeyt

Các điều kiện của chương trình dịch vụ rebeyt "Money Box"

1. Tham gia gia vào chương trình rebeyt dịch vụ có thể tất cả các Khách hàng sau khi xác minh số điện thoại và gian nhập vào Weltrade Club

2. Chi phí cho chương trình phụ thuộc vào trạng thái hiện tại trong Weltrade Club.

3. Việc thanh toán được thực hiện một lần trong ngày theo giao dịch cho những ngày đã qua.

4. Khi thanh toán không tính các đơn hàng, thỏa mãn các điều kiện sau:

 • 4.1. Chênh lệch giữa giá mở và đóng nhỏ hơn "MTP" giá trị của công cụ tương ứng.
 • 4.2. Nếu Khách hàng mở lại vị trí truy cập bị khóa, có số lượng tương đương với vị trí bị khóa trước đây, số tiền phải trả là 50% với mỗi giao dịch.
 • 4.3. Nếu Khách hàng mở lại vị trí bị khóa, có khối lượng không bằng vị trí mở trước đây, số tiền phải trả từ số lượng đóng là 50 % với mỗi giao dịch. Số tiền phải trả từ khối lượng chưa đóng là toàn bộ.
 • 4.4. Nếu Khách hàng trên một công cụ giao dịch mở lại vị trí bị khóa và chênh lệch trong các mục giữa giá mở của một giao dịch và giá mở của giao dịch lại bới các kiểu thực hiện khác (sell hoặc buy)sẽ nhỏ hơn giá trị «MTP» của công cụ tương ứng.
 • 4.5. Thời gian của chúng nhanh hơn 2 phút.

5. Công ty có quyền không tính thanh toán từ các giao dịch, có tỉ xuất lợi nhuận được đảm bảo chỉ bởi các quỹ khen thưởng. Quyền này có thể áp dụng với các thanh toán đã tích lũy.

6. Tiền tệ thanh toán - USD.

7. Chuyển đổi tiền tệ thanh toán USD từ tiền tệ khác của tài khoản giao dịch sẽ được diễn ra theo tỉ giá thương mại của Công ty.Tỉ giá có thể thay đổi phụ thuộc vào tình hình của thị trường.

8. Khách hàng có thể chuyển tổng thanh toán tích lũy sang bất kì tài khoản giao dịch nào hoặc ô của safe và sử dụng để giao dịch hoặc rút ra hệ thống thanh toán.

9. Khi tìm thấy mánh khóe hoặc vi phạm với điều khoản của chương trình, Công ty có quyền từ chối sự tham gia của một Khách hàng bất kì vào chương trình và trừ hết các thanh toán tích lũy theo chương trình.

10. Công ty có quyền thay đổi số tiền thanh toán theo chương trình không cần thông báo trước, dựa vào tình hình của thị trường hiện tại.

Vì sao tốt hơn nên giao dịch với WELTRADE?

 • 10 năm trên thị trường Forex
 • Nhà môi giới điều tiết có giấy phép
 • Hơn 100 000 người giao dịch từ 18 nước
 • Các giải thưởng tài chính uy tín
 • Hộ trợ không có ngày nghỉ 24/7
 • Rút tiền của Bạn sau 30 phút